Wsparcie dla pacjentów

Business team drawing a new complex project

W sytuacji zagrożenia COVID 19 oraz wyzwań, przed którymi stanęli pacjenci z chorobami przewlekłymi, które związane są z ograniczonym dostępem do kontynuacji procesów terapeutycznych, nieregularnymi lub całkowitym brakiem dostępu do leków w terapiach oraz brakiem możliwości kontynuacji leczenia, w co najmniej kilku obszarach terapeutycznych została podjęta inicjatywa „współodpowiedzialni.org

Inicjatorami akcji są: Fundacja „Misja Medyczna”, Polska Unia Organizacji Pacjentów, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Fundacja „Razem w Chorobie” oraz Kancelaria Doradcza – Rafał Piotr Janiszewski. Kampania informacyjna, działania edukacyjne oraz działania prowadzone z wykorzystaniem mediów elektronicznych pod hasłem współodpowiedzialni.orgskierowane zostaną do szerokiej grupy pacjentów z chorobami przewlekłymi, organizacji pacjenckich, reprezentujących chorych w większości obszarów terapeutycznych, a także świadczeniodawców realizujących kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem akcji jest wsparcie pacjentów oraz organizacji pacjentów w sposobach radzenia sobie z wyzwaniami pandemii.

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Wsparcie dla pacjentów”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *