Probiotyki pomogą leczyć cukrzycę?

Mianem mikrobiom określa się ogół mikroorganizmów, które zasiedlają organizm. Ustalono, że liczebność komórek mikrobiomu przewyższa 10-krotnie liczbę komórek, z których zbudowany jest organizm zdrowego człowieka, a jego masa wynosi około 2 kg.

Mikrobiom bierze udział w wielu działaniach, takich jak produkcja witamin, regulacja ekspresji genów, zwalczanie patogennych bakterii, wchłanianie składników odżywczych i regulacja zaburzeń metabolicznych. Na mikroflorę jelit wpływają takie czynniki, jak genetyka, styl życia, dieta i antybiotykoterapia. Mikroflora jelitowa jest wynikiem złożonej interakcji między środowiskiem a genetyką gospodarza; dieta jest składnikiem, który moduluje aktywność bakterii jelitowej. Przemieszczanie się bakterii i krążących endotoksyn, inicjuje zapalenie w tkankach odpowiedzialnych za metabolizm insuliny, co powoduje insulinooporność.

Mikrobiom a rozwój cukrzycy

Wśród czynników leżących u podłoża cukrzycy wymieniany jest także mikrobiom, na co wskazują badania eksperymentalne prowadzone na myszach, ale także badania u ludzi chorych na cukrzycę.
Z danych piśmiennictwa wynika, że interakcje pomiędzy mikroflorą jelitową a układem odpornościowym mogą być czynnikiem wpływającym na procesy autoimmunizacji, a tym samym na rozwój cukrzycy typu 1. Zmiany w składzie mikroflory jelitowej obserwowane u pacjentów z cukrzycą typu 1 mogą zwiększać przepuszczalność jelit. To może stymulować procesy autoimmunologiczne w stosunku do komórek β u osób predysponowanych genetycznie. W cukrzycy typu 1 zauważono zmieniony skład mikroflory jelitowej w porównaniu z mikroflorą zdrowych osób.
Obserwacja małych dzieci z genetyczną predyspozycją do rozwoju cukrzycy typu 1 wykazała, że przed pojawieniem się pierwszych objawów cukrzycy nastąpił spadek różnorodności w składzie bakterii zasiedlających jelita. Zmieniła się też proporcja między gatunkami bakterii określanymi jako „dobroczynne” na rzecz potencjalnie szkodliwych szczepów, które związane są z powstawaniem stanów zapalnych.
Badania te potwierdzają hipotezę, że istnieje związek między stanem zapalnym w jelitach a cukrzycą typu 1.

Mikrobiom a leczenie cukrzycy typu 1

Wiele wskazuje na to, że bakterie mikrobiomu jelit mogą także zapobiegać rozwojowi cukrzycy typu 1. Ważne jest więc prowadzenie badań zmierzających do ustalenia, które bakterie są odpowiedzialne za wywołanie cukrzycy, a które przed nią chronią.
W Polsce również prowadzone są takie badania, co zostało zaprezentowane na ostatnim zjeździe International Society for Pediatric and Adoloscent Diabetes (ISPAD), który odbył się w październiku ubiegłego roku w Indiach, w którym udział wzięli także polscy diabetolodzy dziecięcy.
Przedstawione tam zostało, między innymi wstępne doniesienie polskiej autorki prof. Agnieszki Szypowskiej o zastosowaniu probiotyków jako leków wspomagajacych funkcje komórek β w świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 1.

Autor: Prof. Ewa Otto-Buczkowska

Piśmiennictwo na prośbę dostępne w redakcji

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Probiotyki pomogą leczyć cukrzycę?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *