Niekorzystne zmiany dla dzieci cukrzycą w szkole

5 kwietnia opublikowano projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, jest on mniej korzystny dla dzieci przewlekle chorych w tym dzieci z cukrzycą od założeń projektu opublikowanych we wrześniu ubiegłego roku

Pierwotny projekt z 19 września 2017 r. zakładał, że za zgodą nauczyciela może on podawać dzieciom przewlekle chorym leki lub wykonywać inne konieczne czynności. W aktualnym projekcie takiego zapisu nie ma, a czynności te ma wykonywać pielęgniarka lub higienistka szkolna. Niestety projekt nie zakłada stałego pobytu w szkole pielęgniarki i higienistki. Zmiany te zostały wprowadzone po proteście minister edukacji Anny Zalewskiej, która jasno wyraziła swój sprzeciw i nie wyraziła zgody na propozycje zawarte w dokumencie opublikowanym we wrześniu. Chodziło przede wszystkim o zapis dotyczący tego, że zadaniem nauczyciela po odpowiednim przeszkoleniu byłaby pomoc dzieciom przewlekle chorym m.in. przez podawanie stosownych leków czy zastrzyków. Minister argumentowała to tym, że są to świadczenia lecznicze, a przerzucenie ich na nauczycieli sprowadzałoby rolę pielęgniarki szkolnej jedynie do wsparcia nauczyciela i nie są one zgodne z ustawą Prawo Oświatowe.

– Bardzo nas martwią projektowane zmiany. Opieka nad dziećmi przewlekle chorymi, w tym dziećmi z cukrzycą, została powierzona wyłącznie pielęgniarkom środowiska nauczania lub higienistkom, których w przedszkolach i szkołach nie ma na stałe i zapewne nadal nie będzie. W założeniach do projektu, jeszcze we wrześniu, pojawił się zapis o zadaniach dyrektora szkoły w kwestii konieczności podjęcia działań w celu zapewnienia opieki dzieciom przewlekle chorym. Była mowa o roli nauczycieli, którzy podczas nieobecności pielęgniarki mogliby podawać leki pod warunkiem wyrażenia zgody, była mowa o szkoleniach kadry pedagogicznej – wymienia Monika Zamarlik prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę. – Ostatecznie w projekcie z 5 kwietnia 2018 r. nie ma już zapisów o roli nauczycieli. Pozostaje pytanie kto ma pomóc dziecku z cukrzycą w pomiarze glikemii, kto ma podać insulinę, jeśli w placówce nie ma pielęgniarki, która mogłaby to zrobić. Jesteśmy więc zawiedzeni. Od lat mówi się, że problem dzieci przewlekle chorych w szkołach i przedszkolach należy uregulować systemowo, że trzeba uwolnić matki od siedzenia pod salą lekcyjną i pozwolić im pracować. Zapisy tej ustawy nie dają nadziei na rozwiązanie problemu. Pozostaje nam pisać do Ministerstwa, przedstawić swoje stanowisko i potrzeby. Będziemy wysyłać nasze postulaty, aby uwzględniono w ustawie problem bezpiecznego pobytu dzieci z cukrzycą w placówkach oświatowych. Nie poddajemy się – podsumowuje Monika Zamarlik.

Do 21 maja 2018 r. w ramach konsultacji społecznych można zgłaszać swoje uwagi wysyłając je na adres: [email protected]

Czytaj również:

Cukrzyca – sprawdzian dla rodziców i nauczycieli

Samokontrola u dziecka i nastolatka

Stres związany z cukrzycą pogarsza wyniki samokontroli u nastolatków

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Niekorzystne zmiany dla dzieci cukrzycą w szkole”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *