Metformina w cukrzycy typu 2

Metformina jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy typu 2. Należy do grupy biguanidów, leków znanych i stosowanych już w średniowieczu. Na początku lat 70. ubiegłego stulecia wycofano je z użycia po doniesieniach o ryzyku powikłań, by w roku 1995 ponownie je zarejestrować po opublikowaniu wyników badań nowych preparatów.

Od tej pory metformina znowu oficjalnie weszła do kanonu leków stosowanych w cukrzycy typu 2, a przeciwwskazania do jej stosowania uległy radykalnemu ograniczeniu. Obecnie zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jest ona uznana za lek pierwszego rzutu w terapii cukrzycy typu 2.

Cukrzyca typu 2
Metformina wykazuje wiele działań, jednak za główne uważa się zmniejszanie insulinooporności. Lek zwiększa wrażliwość na insulinę egzogenną i endogenną (czyli wstrzykiwaną z zewnątrz i produkowaną przez organizm). Ponieważ występowanie insulinooporności wiązano głównie z cukrzycą typu 2, metformina była stosowana przede wszystkim u chorych z tym typem cukrzycy. Obecnie jednak wiemy już, że insulinooporność występuje w różnych stanach chorobowych, czego klasycznym przykładem jest zespół metaboliczny. Jego podstawą jest insulinooporność, ale klinicznie jawna cukrzyca może nie występować przez wiele lat, pomimo obecności innych cech pozwalających na rozpoznanie zespołu. Kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego u osób dorosłych to zawsze:

1. Obwód pasa u mężczyzn >94 cm, u kobiet >80 cm
oraz dwa z niżej wymienionych:

2. Ciśnienie tętnicze >130/85 albo już stosowane leczenie nadciśnienia tętniczego

3. Stężenie triglicerydów >150 mg/dl lub stosowanie terapii z powodu ich wysokiego stężenia

4. HDL cholesterol <40 mg/dl u mężczyzn i <50 mg/dl u kobiet

5. Glukoza na czczo >100 mg/dl lub leczenie z powodu cukrzycy.

Z rozpoznaniem zespołu metabolicznego obecnie coraz częściej spotykamy się także u osób w młodym wieku.
W leczeniu tego zespołu w pierwszej kolejności, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci i młodzieży, znaczenie ma odpowiednia dieta i większa aktywność fizyczna, mająca na celu redukcję masy ciała. W terapii farmakologicznej zarówno dorosłych, jak i nieletnich lekiem pierwszego rzutu jest metformina. Jest jednym z leków, które mogą poprawiać insulinowrażliwość i funkcje komórek beta oraz spowalniać rozwój choroby. Obecnie coraz częściej zleca się leki inkretynowe, a także inhibitory kotransportera SGLT2. Mogą one być stosowane w połączeniu z terapią metforminą.

prof. Ewa Otto-Buczkowska, diabetolog

Czytaj również:

10 najlepszych diet dla diabetyka

Stan przedcukrzycowy

 

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Metformina w cukrzycy typu 2”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *