Cukrzyca. Odliczenia od podatku.


O czym warto wiedzieć, rozliczając PIT za 2017 rok? Jeżeli jesteś diabetykiem i masz z tego powodu orzeczony stopień niepełnosprawności lub utrzymujesz taką osobę, pomyśl o ulgach, z jakich możesz skorzystać wypełniając PIT za 2017 r.

Po pierwsze, sprawdź przepisy, dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne z lekkim, umiarkowanym, znacznym stopniem niepełnosprawności lub posiadacze I i II grupy inwalidzkiej (o stopniach niepełnosprawności czytaj tu), a także podatnicy, którzy takie osoby mają na utrzymaniu (może to być współmałżonek, dzieci własne i na utrzymaniu, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie, synowe), jeżeli ich dochody w 2017 r. nie przekroczyły 10 080 zł. Do tej kwoty wlicza się również dochody zwolnione z opodatkowania, np. zapomogi i stypendia. Bardziej skomplikowana jest sprawa z alimentami. Nie wlicza się alimentów na rzecz dzieci do 18. roku życia. Natomiast w przypadku niepełnosprawnego dziecka w wieku od 18 do 25 lat, będącego na utrzymaniu rodziców, nie wlicza się alimentów, o ile nie osiągnęło ono dochodu 3 089 zł brutto. Kolejny warunek to uzyskiwanie przychodów (dochodów) opodatkowanych skalą podatkową i/lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulgi dla diabetyków
W zależności od rodzaju wydatków, które możemy odliczyć, dzielą się one na limitowane oraz nielimitowane. I tak: kupujący leki dla cukrzyków i insulinę mogą w odniesieniu do tych wydatków odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Warto też wiedzieć, że w razie kontroli fiskusa możemy zostać poproszeni o pokazanie zaświadczenia, w którym lekarz potwierdzi, że leki te są konieczne.
Ponadto każda osoba niepełnosprawna lub mająca taką osobę na utrzymaniu może odliczyć od rocznego dochodu do 2 280 zł z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika, który ma na utrzymaniu taką osobę. Bez względu na zarobki i stopień niepełnosprawności.

Paski odliczamy!
Paski do glukometru oraz wydatki na pompę insulinową lub jej naprawę też można odliczyć. Także wtedy, gdy kupimy je za granicą. Korzystamy wtedy z ulgi na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji.
Bez względu na dochody i stopień niepełnosprawności, można też uwzględnić w zeznaniu podatkowym (odjąć od rocznego dochodu) wydatki poniesione na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia. Kolejna pozycje do uwzględnienia na liście ulg dla diabetyka to odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, bez względu na wiek; wydatki na odpłatny pobyt w sanatorium oraz płatne zabiegi rehabilitacyjne. Oczywiście o ile nie zostały sfinansowane (dofinansowane) przez Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) ani zwrócone w jakiejkolwiek formie.
Pamiętajmy też, że w razie kontroli Urzędu Skarbowego będziemy musieli udokumentować poniesione wydatki. W przypadku wydatków na cele rehabilitacyjne potrzebne będzie potwierdzenie zawierające: dane kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego towar lub usługę, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Dowodem tym nie musi być faktura VAT; może to być również np. rachunek, umowa, dowód zapłaty.

Ulga prorodzinna
Kolejna ulga, jaką warto rozważyć w drukach PIT za 2017 r. to ulga prorodzinna. Ale w przypadku rodziców jednego dziecka obowiązuje jednak limit dochodu. Ma wartość 112 000 zł przy kalkulowaniu formularza PIT wspólnego lub druku PIT osoby w pojedynkę wychowującej dziecko, i 56 000 zł dla osób składających formularz PIT osobno. Jeżeli dochód przewyższa te limity to wychowujący wyłącznie jedno dziecko nie mają prawa korzystać z ulgi prorodzinnej.
Kwota zniżki na jedno i dwoje dzieci (na każde) wynosi 1112,04 zł na rok, 92,67 zł miesięcznie. Na trzecie, czwarte i dowolne następne dziecko. Na trzecie dziecko ulga ma wartość 2000,04 zł rocznie, 166,67 zł co miesiąc, tymczasem na czwarte i każde kolejne dziecko zniżka ma wartość 2700 zł za rok, 225 zł za miesiąc.
Warto wiedzieć, że ulgę prorodzinną mogą odliczyć od podatku rodzice lub opiekunowie, których dzieci nie ukończyły 25 roku życia lub też, jeśli otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez ograniczeń wiekowych). W przypadku dzieci do 25 roku życia, należy się ulga, jeśli dzieci te studiują w kraju lub poza jego granicami oraz nie otrzymują w roku podatkowym dochodów opodatkowanych stawką 19% lub ich roczny łączny przychód nie przekroczył 3089 zł.

Może Cię zainteresować także:

Porozmawiajmy o podatku

Pomysły polityków dla diabetyków 

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Cukrzyca. Odliczenia od podatku.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *