Zalecenia PTD na rok 2017


W Zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania chorych na cukrzycę na rok 2017 Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w rozdziale dotyczącym leczenia dzieci z cukrzycą wprowadzono wiele zmian, w dużej mierze dyktowanych przez nowe technologie, które w tym roku weszły na polski rynek

Rok 2016 był szczególnie obfity, jeśli chodzi o wprowadzenie na polski rynek nowych technologii, które umożliwiają prowadzenie lepszej i dokładniejszej samokontroli. Spośród nowości warto wymienić choćby Contour Plus One z funkcją SmartLight i mobilną aplikacją Contour, glukometr One Touch Select Plus z technologią Color Sure czy system monitorowania glikemii Flash Free Style Libre, który umożliwia bezbolesny pomiar cukru za pomocą skanowania.
Nowe technologie wymagają zarówno od pacjentów, jak i diabetologów aktualizowania wiedzy na temat możliwości tych urządzeń, wpływu ich stosowania na faktyczne wyniki samokontroli. Podczas V Pediatrycznej Akademii Diabetologii (PAD), przedstawiono zalecenia dotyczące opieki nad dzieckiem z cukrzycą na rok 2017 – zostaną one opublikowane po Nowym Roku. Zalecenia PTD są aktualizowane co roku, ale jak podkreślała prof. Anna Noczyńska, w tym roku wprowadzono wyjątkowo wiele zmian i dodano wiele fragmentów.
Oto najważniejsze zmiany:

Więcej pomiarów
W zakresie samokontroli dotychczas rekomendowano 6 do 10 pomiarów na dobę. Jednak jak pokazują badania większa liczba pomiarów przekłada się bezpośrednio na lepsze wyniki hemoglobiny glikowanej (HbA1c), dlatego w zaleceniach na rok 2017 będzie napisane, że badań (w zwykłym, nie odbiegającym od normy dniu) powinno się wykonać od 8 do 12.

Dawki insuliny i jej podawanie
Zalecana dawka insuliny bazalnej wynosiła do tej pory od 20 do 40% dawki dobowej, teraz będzie to 20 do 50%, przy czym wielkość dawki podstawowej zależy od wieku dziecka, ale dodano też, że również od rodzaju pompy insulinowej.
W wytycznych znajdzie się również wskazanie, by dzieciom, ze względu na niemożność zaplanowania pory i wielkości posiłku, insulinę szybko działającą podzielić na dwie dawki – połowę podać przed posiłkiem, a połowę w trakcie lub po posiłku, w wyjątkowych sytuacjach można całą dawkę podać po posiłku.
Systemy CGM
Ze względu na coraz większą dostępność systemów ciągłego monitoringu glikemii (CGM) w rozdziale dotyczącym samokontroli pojawią się dodatkow zapisy dotyczące tego urządzenia. Na przykład dopisane zostanie, że monitorowanie glikemii może przebiegać w oparciu o pomiary wykonywane glukometrem (przy czym w zaleceniach na rok 2017 pojawi się zapis, że powinny to być glukometry z certyfikatem PTD) oraz w oparciu o systemy CGM, które generują pomiary i alarmy dźwiękowe bez udziału użytkownika.
Część kryteriów zostanie zaostrzona – właśnie ze względu na lepsze monitorowanie cukrzycy, które jest możliwe dzięki dostępowi do nowych technologii. W nowych zaleceniach autorzy dodadzą, jak powinna wyglądać średnia glikemia – powinno to być 140 mg/dL. – Wskazania te będą w kolejnych latach coraz bardziej się zaostrzać, a wartości coraz bardziej będą zbliżały do wartości biologicznych, czyli takich jak u osób bez cukrzycy – podkreśla prof. Anna Noczyńska.
Nowe zalecenia nałożą też więcej obowiązków na dzieci – już od 10. roku życia powinny one być wdrażane w system terapii za pomocą glukometru, a także systemu CGM, wstrzykiwania insuliny za pomocą wstrzykiwacza i pompy insulinowej. Zapis ten jest efektem obserwacji, że im wcześniej dzieci są wdrażane, tym lepszą później mają samokontrolę.
Ze względu na to, że system CGM wymaga edukacji zmienione zostaną wskazania do ciągłego monitoringu glikemii jako narzędzia samokontroli u dzieci – do tej pory CGM wskazany był do stosowania przez dzieci powyżej 6. roku życia, ta granica wiekowa zostanie podwyższona do powyżej 10. roku życia.

Refundacja pomp insulinowych
Nieznacznie zaostrzone zostaną kryteria dotyczące przeciwwskazań do refundacji pomp insulinowych – do tej pory przeciwwskazaniem była HbA1c powyżej 9%, w nowych zaleceniach już wynik hemoglobiny równy 9% zdyskwalifikuje do otrzymania refundacji. Przy czym należy pamiętać, że takie same zasady dotyczą pacjentów, którzy chcą skorzystać z refundacji po raz kolejny. Fakt, że ktoś już raz zakwalifikował się do refundacji i otrzymał pompę, nie oznacza, że kolejną otrzyma automatycznie.
Autorzy zaleceń zwrócili także uwagę na to, aby w przypadku hipoglikemii i konieczności podania glukozy u dzieci korzystających z pompy uwzględnić ilość insuliny aktywnej. Do tej pory takiego zapisu nie było, ze względu na to, że osoby podające insulinę penem nie mają możliwości sprawdzenia ilości insuliny aktywnej.

Kontrola cholesterolu
Zmienione zostaną zalecenia dotyczące częstotliwości badań cholesterolu, kreatyniny i albumin. Do tej pory było to uzależnione od stażu choroby dziecka, obciążenia rodzinnego (badania zalecano co 3 lub nawet co 5 lat). Teraz uproszczono te wskazania i zaleca się przeprowadzenie badań co 1-2 lata, przy czym decyzję tę podejmuje lekarz. Jest to ważne dlatego, że dziecko niezależnie od stażu trwania cukrzycy, może być obciążone rodzinnie – lekarz dysponując taką wiedzą może zadecydować o wykonaniu badania.

Wymogi dla ośrodków przekazujących pompy
Nowe wytyczne zobowiążą ośrodki realizujące świadczenie NFZ w zakresie refundacji pomp do lepszego przygotowania pacjenta do korzystania z urządzenia. Do tej pory szkolenie, które musiał przeprowadzić ośrodek ograniczało się do „technicznej obsługi pompy i omówienia zasad”. Najnowsze wytyczne zobowiązują ośrodek do przeszkolenia pacjenta, a także umożliwienia mu skorzystania z 24-godzinnej konsultacji, a wiedza pacjenta powinna być zweryfikowana na podstawie testu wiedzy o cukrzycy przygotowanego przez PTD.

V Pediatryczna Akademia Diabetologii odbyła się w dniach 9–10 grudnia w Bełchatowie pod patronatem Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Fundacji „Diabeciaki”

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Zalecenia PTD na rok 2017”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *